Khám bệnh tại nhà thiếu máy móc thì làm sao chính xác?

Khám bệnh tại nhà thiếu máy móc thì làm sao chính xác?

Dù khoa học tiến bộ đến đâu thì không máy móc nào thay thế được bác sĩ mà nói hoa mỹ là không thay thế được con tim, khối óc và bàn tay thầy thuốc. Các bác sĩ đến khám tại nhà với phương tiện cơ bản đáp ứng khám và chữa bệnh 80% trường hợp.

Khi bệnh nặng, bệnh cấp cứu, bệnh cần can thiệp ngoại khoa thì bác sĩ sẽ tư vấn người bệnh chọn bệnh viện phù hợp; đây chính là nhóm 20% bệnh thực sự cần nằm tại bệnh viện.

Bài viết khác

Dịch vụ Bác sĩ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 (Inn Care ) là gì? (05/12/2019) Dịch vụ Bác sĩ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 có đáng tin cậy không? (05/12/2019) Trình độ và trải nghiệm của bác sĩ thế nào? (05/12/2019) Quy trình xử lý từ lúc nhận được cuộc gọi khám bệnh? (05/12/2019) Từ lúc gọi đến khi Dịch vụ Bác sĩ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 đến là bao lâu? (05/12/2019)
ajax-loader