Máy gì có thể đem đến giúp khám chữa bệnh tại nhà?

  • Máy đo đường máu.

  • Máy điện tim.

  • Máy siêu âm.

  • Máy chụp tia X.

  • Que thử nước tiểu tại chỗ.