Ký hợp đồng Bác sỹ 24/24 thì được lợi gì?

  • Giảm chi phí đáng kể so với khám bệnh đột xuất mà không ký hợp đồng.

  • Khám định kỳ theo thỏa thuận và khám đột xuất bất cứ lúc nào khi bị bệnh mà không phải trả thêm phí. Sau khi khám bác sỹ kê toa, tư vấn cách ăn uống, sinh hoạt, xét nghiệm chuyên biệt và các vấn đề liên quan sức khoẻ liên quan.

  • Bảo đảm kiểm soát tốt nhất bệnh hiện tại và các bệnh phát sinh bối cảnh tại nhà.

  • Được ưu tiên sử dụng các dịch vụ y tế phát sinh như chích thuốc, truyền dịch, y tá 24/24.

  • Tư vấn miễn phí trực tiếp hoặc gián tiếp các thắc mắc sức khỏe cho thân chủ.

  • Xét nghiệm miễn phí: (1) chức năng gan, chức năng thận, đường máu, mỡ máu một lần trong kỳ hợp đồng; (2) tùy bệnh trạng kèm theo mà xét nghiệm miễn phí đường máu mỗi tháng hoặc chức năng gan mỗi 3 tháng.

  • Có bệnh án ngoại trú và tóm lược quá trình chữa trị khi kết thúc hợp đồng hoặc theo yêu cầu định kỳ.