Đội ngũ - Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khoẻ tại nhà 24/24 (Inn Care)

Trưởng Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khoẻ tại nhà 24/24 (Inn Care)

Thạc sỹ Đào Duy An

  • Tốt nghiệp đại học y khoa chuyên ngành nội-nhi và truyền nhiễm, tốt nghiệp cao học y khoa chuyên ngành nội khoa; đã trải qua bác sỹ nội khoa, bác sỹ lao và bệnh phổi, bác sỹ nội tim mạch, bác sỹ lão khoa, bác sỹ gia đình, bác sỹ tư vấn tại các bệnh viện công và tư cũng như công ty y tế.
  • Hơn 20 năm hành nghề; đi nhiều nơi trong và ngoài nước, thấu hiểu thực trạng y tế và nỗi lòng người bệnh nên ấp ủ một nền y tế nhân văn, đáp ứng mọi nhu cầu dịch vụ y tế/phi y tế của người bệnh.

  • Là người thiết lập và quản lý mạng lưới Inn Care.