Dịch vụ - Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khoẻ tại nhà 24/24 (Inn Care)

Dịch vụ Y tá tại nhà 24/24

Y tá là nhân viên y tế chuyên chăm sóc sức khỏe người bệnh theo y lệnh của bác sỹ hoặc độc lập theo nhận định của mình về sức khỏe người bệnh nhưng không vượt giới hạn chuyên môn y tá.

Những việc cụ thể của y tá có thể là chích thuốc, truyền dịch, thay băng, phụ bác sỹ mổ…thậm chí giúp người bệnh vệ sinh thân thể nói chung.

Với bối cảnh tại nhà y tá thường làm các công việc sau:

  • Đo mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ.  

  • Cắt chỉ, chích thuốc, thay băng, cho thở/điểu chỉnh thở oxy, đặt/thay ống thông tiểu, đặt/thay ống thông dạ dày,  nuôi ăn... 

  • Thực hiện các thủ thuật y tá do bác sỹ chỉ định. 

  • Lấy mẫu máu, nước tiểu… xét nghiệm. 

  • Túc trực, theo dõi người bệnh.

  •  Mọi công việc hộ lý.

Khi quý vị cần y tá tại nhà ở Tp Hồ Chí Minh hãy gọi 0909199849-Dịch vụ Bác sỹ và Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 (Inn Care). Tùy bệnh trạng, nhu cầu chăm sóc mà Inn Care gởi y tá phù hợp đến chăm sóc người bệnh tại nhà theo yêu cầu tại thời điểm thích hợp.

Các bài viết dịch vụ khác: