Dịch vụ - Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khoẻ tại nhà 24/24 (Inn Care)

Các dịch vụ y tế khác

  • Hộ tống người bệnh; chuyển viện; đưa người bệnh về nhà, về nước.
  • Hợp đồng bác sỹ 24/24: với hợp đồng này thân chủ sẽ được khám định kỳ và bất kỳ khi có bệnh 24/24 với chi phí trả trước phải chăng.
  • Tư vấn sức khỏe đặc biệt tư vấn tâm lý: mọi thắc mắc về sức khoẻ sẽ được tư vấn gián tiếp (qua điện thoại, điện thư, skype) miễn phí và tư vấn trực tiếp tại nơi do thân chủ chọn (thu phí).
  • Xét nghiệm máu, đo điện tim nhà.
  • Bất cứ dịch vụ y tế theo yêu cầu nào khác: mua y cụ, tư vấn sử dụng y cụ, mua thuốc đặc trị, bảo lãnh viện phí, viết báo cáo y khoa, dịch tài liệu y khoa...

   

Thân chủ có thể gọi Inn Care bất kể ngày hay đêm, ngày thường hay ngày lễ, tết.

 

Các bài viết dịch vụ khác: