Bác sĩ Đào Duy An Duy

Bác sĩ Đào Duy An Duy

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược TP.HCM năm 2018.

Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chấn thương-chỉnh hình, Trường Đại học Y Dược TP.HCM năm 2021.

Vừa là Bác sĩ nội trú, vừa là Thạc sĩ ngoại khoa và là Bác sĩ chuyên khoa 1 chấn thương-chỉnh hình.

Làm việc tại Bệnh viện Tâm Anh, TP.HCM (https://tamanhhospital.vn/chuyen-gia/dao-duy-an-duy/).

Cộng tác với các bệnh viện tại TP.HCM và lân cận.

 

Bài viết khác

Quản lí Trưởng (05/07/2022) Trưởng Dịch vụ Bác sĩ & Chăm sóc Sức khoẻ tại nhà 24/24 (INN Care) (05/12/2019)
ajax-loader